Usługi - Zarządzanie tymczasowe i kryzysowe - Peregrine - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Dlaczego Peregrine? - Eksperci, gdy liczy się zysk

Zarządzanie tymczasowe i kryzysowe

Członkowie PEREGRINE płynnie wkraczają w tymczasowe role kierownicze, aby prowadzić okresy przejściowe szybkich zmian. Zapewniamy wytyczne i stabilność dla firm lub jednostek biznesowych znajdujących się w kryzysie lub w okresach gorszych wyników. Nasz doświadczony zespół dąży do poprawy wyników naszych klientów poprzez wypełnianie kluczowych zadań, takich jak dyrektor ds. restrukturyzacji, dyrektor finansowy i dyrektor generalny. Wprowadzając porządek i spokój do chaotycznych środowisk biznesowych, nasi tymczasowi (interim) kierownicy zwiększają doskonałość operacyjną i/lub finansową w całej organizacji. Naszymi podstawowymi celami są skrócenie terminów niezbędnych do realizacji inicjatyw naprawczych, okrzepnięcie i ustabilizowanie zespołu zarządzającego i bazy pracowników oraz osiągnięcie pożądanych krótkoterminowych i długich wyników poprzez złagodzenie stresu i wykorzystanie danych do podejmowania decyzji.

Usługi tymczasowe i zarządzania kryzysowego obejmują:

Pełnienie natychmiastowych kluczowych ról kierowniczych wyższego szczebla

Zarządzanie komunikacją z pożyczkodawcami, wierzycielami, akcjonariuszami, członkami zarządu, zarządem, pracownikami i innymi kluczowymi interesariuszami

Kierowanie planowaniem, wdrażaniem i realizacją procesu restrukturyzacji

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

    Skontaktuj się