Pozyskiwanie finansowania

Zespół PEREGRINE specjalizuje się w identyfikowaniu i pozyskiwaniu odpowiedniego partnera finansowego i struktury transakcji dla naszych klientów, od refinansowania zabezpieczonych pożyczek uprzywilejowanych, finansowania długu lub finalizowania połączenia/przejęcia całej firmy lub jednostki biznesowej. 

Łączymy nasz unikalny zestaw umiejętności i doświadczenie z odpowiednimi relacjami na rynkach kapitałowych, aby prowadzić cały proces finansowania, od struktury transakcji do przygotowania memorandum ofert prywatnych, aż do ostatecznego zamknięcia transakcji. Zapewniamy doświadczenie i alternatywy finansowania, których potrzebuje firma osiągająca słabe wyniki, aby uzyskać dostęp do kapitału pochodzącego z różnorodnego świata inwestorów krajowych i międzynarodowych, pożyczkodawców i nabywców.

Usługi w zakresie pozyskiwania finansowania obejmują:

Ocena bieżących i przyszłych wyników poprzez szczegółową analizę duediligence, analizę finansową i szacunki wyceny. Identyfikacja i komunikacja z potencjalnymi inwestorami, kredytodawcami i partnerami strategicznymi/nabywcami.

Tworzenie memorandum inwestycyjnych, oferowanie dokumentów, pokojów danych i materiałów marketingowych w celu przyciągnięcia najwyższego poziomu zainteresowania ze strony potencjalnych źródeł kapitału i nabywców.

Negocjowanie struktury transakcji, zestawień terminów, umów między wierzycielami i dokumentów końcowych.

Nadzór na realizacją i wykonaniem transakcji od początku do końca.