Doradztwo restrukturyzacyjne

Pomagamy firmom przyjmować i przyspieszać zmiany w trakcie procesu restrukturyzacji firmy. Poprzez bezpośrednie zajęcie się podstawowymi przyczynami problemów stabilizujemy wyniki finansowe i operacyjne, aby firma mogła szybko zyskać elastyczność finansową i operacyjną. Naszym celem jest przywrócenie i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym czasie, aby zapewnić jak najwięcej strategicznych alternatyw o wysokiej wartości. Pomagamy kierownictwu i interesariuszom w kształtowaniu planu na przyszłość i zapewniamy pomyślną realizację niezależnie od tego, czy celem jest zrównoważony wzrost organiczny, zmiana transakcji, czy też całkowita sprzedaż firmy.

Usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji obejmują:

Przywództwo w restrukturyzacji - dyrektor ds. restrukturyzacji (CRO)

Zarządzanie przepływami pieniężnymi i prognozowanie

Analiza wyceny zabezpieczeń

Opracowanie planu naprawy

Ulepszenia operacyjne, kontrole i zwiększenie marży

Restrukturyzacja zadłużenia / refinansowanie i negocjacje z wierzycielami