Usługi - Doradztwo restrukturyzacyjne - Peregrine - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Dlaczego Peregrine? - Eksperci, gdy liczy się zysk

Doradztwo restrukturyzacyjne

Pomagamy firmom przyjmować i przyspieszać zmiany w trakcie procesu restrukturyzacji firmy. Poprzez bezpośrednie zajęcie się podstawowymi przyczynami problemów stabilizujemy wyniki finansowe i operacyjne, aby firma mogła szybko zyskać elastyczność finansową i operacyjną. Naszym celem jest przywrócenie i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym czasie, aby zapewnić jak najwięcej strategicznych alternatyw o wysokiej wartości. Pomagamy kierownictwu i interesariuszom w kształtowaniu planu na przyszłość i zapewniamy pomyślną realizację niezależnie od tego, czy celem jest zrównoważony wzrost organiczny, zmiana transakcji, czy też całkowita sprzedaż firmy.

Usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji obejmują:

Przywództwo w restrukturyzacji - dyrektor ds. restrukturyzacji (CRO)

Zarządzanie przepływami pieniężnymi i prognozowanie

Analiza wyceny zabezpieczeń

Opracowanie planu naprawy

Ulepszenia operacyjne, kontrole i zwiększenie marży

Restrukturyzacja zadłużenia / refinansowanie i negocjacje z wierzycielami

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

    Skontaktuj się