Jak wycisnąć więcej pieniędzy z Tarczy Antykryzysowej? - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Jak wycisnąć więcej pieniędzy z Tarczy Antykryzysowej? - Peregrine
07.04.2020 / Autor: Michał Mirecki

Jak wycisnąć więcej pieniędzy z Tarczy Antykryzysowej?

W ramach Tarczy Antykryzysowej istnieje możliwość skorzystania z dopłat do wynagrodzeń pracowników w związku z pandemią Coronovirusa w Polsce.

Uzyskanie dopłaty oraz jej skala/wielkość, uzależniona jest od kilku czynników jak wysokość spadku obrotów wywołana pandemią w ostatnim czasie, rodzajem działań dostosowawczych w zakresie wynagrodzeń jakie są/będą podejmowane przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, a także strukturą wynagrodzeń pracowników danej firmy w odniesieniu do dostępnych instrumentów Tarczy.

Najefektywniejszym sposobem wykorzystania dostępnych dopłat do wynagrodzeń w ramach Tarczy Antykryzysowej jest zastosowanie mixu instrumentów z Tarczy Antykryzysowej uwzględniający specyfikę działania danej firmy i struktury kosztów wynagrodzeń dotychczas przez nią ponoszonych.

Jak pokazuje przedstawiony poniżej przykład wpływu zastosowania poszczególnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej na wysokość ponoszonych kosztów wynagrodzeń przez przedsiębiorstwo – możliwa do uzyskania skala redukcji kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawcę (w związku z uzyskaniem dopłat oraz częściową redukcją wynagrodzeń pracowniczych) wynosi najczęściej między 50-80%!

Punktem wyjścia do analizy możliwości uzyskania dopłat/oszczędności w zakresie wynagrodzeń przez pracodawcę, jest określenie skali spadku obrotów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Jeśli spadek obrotów wynosi minimum 15% rok do roku można zacząć korzystać z wybranych instrumentów Tarczy. Wówczas możliwa do uzyskania skala redukcji kosztów wynagrodzeń może wynieść nawet 60%-75%.

Dla najbardziej dotkniętych pandemią branż, gdzie spadek obrotów wyniósł nawet 90-100% rok do roku, istnieje możliwość zastosowania szerokiego wachlarza instrumentów dopłat, w efekcie czego skala redukcji kosztów wynagrodzeń dla pracodawców (dopłat do wynagrodzeń pracowniczych) wynieść może nawet 90%!

Najbardziej dotknięte pandemią branże to: gastronomia, turystyka, hotelarstwo, sprzedaż detaliczna w centrach handlowych, transport etc.

 

Jednocześnie – Tarcza Antykryzysowa daje możliwość uzyskania dofinansowania dla osób samozatrudnionych (działalność gospodarcza) oraz wykonujących umowy zlecenia, o dzieło etc. Wówczas takie osoby – jeśli tylko spełniają określone warunki – mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 2.080 zł/miesięcznie przez 3 miesiące a osoby samozatrudnione również na zwolnienie z płacenia ZUS przez 3 miesiące.

Mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób) mogą też liczyć na kredyty z oprocentowaniem 0,05% p.a. w wysokości 5 tys. zł.

 

Wszystkie te instrumenty uzyskuje się jako element łagodzenia skutków spadku obrotów firm w związku z pandemią wirusa w oparciu o złożenie stosownych wniosków o dofinansowanie (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy). W niemal każdym przypadku wnioski muszą zawierać stosowne oświadczenia pracodawcy oraz porozumienia z pracownikami zatwierdzone przez przedstawicieli załogi lub związki zawodowe (cała procedura nie jest za bardzo skomplikowana, ale wymaga dbałości o zgodność z przepisami i wymogami Tarczy Antykryzysowej i oferowanej firmom pomocy jeśli nie chce się zostać odrzuconym na etapie weryfikacji wniosków. Stąd dobrze jest aby przy większej ilości wniosków/osób ubieganie się o dofinansowanie było prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie).

 

Reasumując:

 • Tarcza Antykryzysowa daje duże możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń w związku ze spadkiem obrotów wywołanych COVID-19. Skala oszczędności może wynieść nawet 60-90% w stosunku do dotychczasowej wielkości wynagrodzeń!
 • Tarczą objęci są również samozatrudnieni i zleceniobiorcy umów zleceń i umów o dzieło,
 • mikrofirmy mogą liczyć na kredyty do 5 tys. zł,
 • zastosowanie mixu instrumentów Tarczy w odniesieniu do specyfiki danej firmy daje najlepszy efekt finansowy dla firmy chcącej skorzystać z dofinansowania Tarczy – tutaj najlepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy pomogą ustalić możliwość uzyskania dofinansowania i wielkości tego dofinansowania w oparciu o mix instrumentów,
 • uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia kilku warunków (brak opóźnień w płatnościach składek ZUS i US na koniec III kwartału 2019 roku, lub posiadanie umowy ratalnej, lub złożenie wniosku o umowę ratalną + oświadczeniem o braku zagrożenia upadłością na dzień złożenia wniosku),
 • dodatkowo w przypadku kilku instrumentów i związanych z tym redukcji kosztów wynagrodzeń – potrzebne jest uzyskanie zgody przedstawiciela załogi/związków zawodowych, co musi być przeprowadzone zgodnie z prawem,
 • ostateczne uzyskanie dofinansowania w ramach Tarczy zależy więc od kompletności składanego wniosku i jakości dołączanych do wniosku załączników – w celu zabezpieczeniu się przed ewentualnym odrzuceniem wniosku w trakcie jego weryfikacji lepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym obszarze  – w czasach kryzysu najdrobniejsze błędy popełniane w obszarze pozyskiwania finansowania mogą doprowadzić firmę do utraty płynności, a w konsekwencji nawet do jej upadłości – to nie jest więc dobry czas na zdobywanie nowych doświadczeń jeśli stawką jest przyszłość firmy!

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

  Skontaktuj się