Jak ochronić biznes w czasie pandemii COVID-19 - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Jak ochronić biznes w czasie pandemii COVID-19 - Peregrine
21.03.2020 / Autor: Michał Mirecki

Jak ochronić biznes w czasie pandemii COVID-19

Co mogą zrobić właściciele firm, aby przygotować się na wpływ koronowirusa na ich biznes? Komunikuj się wcześnie i często – wewnętrznie i zewnętrznie, obniżaj koszty, rozmawiaj z partnerami handlowymi i korzystaj z najlepszych praktyk!

Wszyscy jesteśmy świadkami jak w związku z pandemią koronawirusa gospodarka światowa gwałtownie się zatrzymuje przez co tysiące właścicieli małych firm staną w obliczu miesięcy bez wpływów ze sprzedaży i podstawowych pytań dotyczących łańcucha dostaw i zdolności do realizacji zamówień. Potencjalni klienci utknęli w domu, a wielu z pośród nich obniżono już pensję lub zostało zwolnionych (lub stanie się to niebawem).

Co mogą zrobić właściciele firm, aby się przygotować?

Po pierwsze, firmy muszą zacząć od cięcia nieistotnych wydatków, negocjacji z partnerami handlowymi, przygotowania do zmniejszenia przepływu gotówki, przejścia do kanałów sprzedaży bezpośredniej i zbadania opcji pomocy rządowej. Cały czas należy mieć na uwadze dobro pracowników. To nie będzie łatwe i nie każda firma wyjdzie z tego obronną ręką,  ale inni się dostosują i dlatego przeżyją.

Najlepiej już teraz zaangażuj do pomocy – doświadczony w realizowaniu trudnych zadań i przywracaniu wartości firmom w sytuacjach biznesowych wymagających znacznych i szybkich zmian – zespół specjalistów od zarządzania kryzysowego i tymczasowego oraz specjalistów od pozyskiwania finansowania. To właśnie teraz jest czas na zaplanowanie i natychmiastowe wdrażanie działań ochronnych dla biznesu.

Ogromne znaczenie dla ochrony biznesu przed skutkami pandemii ma także zaangażowanie do pomocy doświadczonej w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych kancelarii prawnej, która przygotuje i poprowadzi w imieniu firmy stosowne działania zabezpieczające, które w perspektywie kolejnych miesięcy umożliwią przywrócenie wartości firmy.

Zapoznaj się z przewodnikiem PEREGRINE dotyczącym ochrony biznesu w czasie pandemii

Priorytetyzuj zdrowie pracownika i komunikuj się odpowiednio wcześnie i często

Pierwszym priorytetem powinno być zdrowie i dobre samopoczucie zespołu. Komunikuj się jasno i empatycznie, ponieważ wszyscy dostosowują się do nowej rzeczywistości – samokwarantanny, pracy w domu i braku opieki nad dziećmi. Wiele firm tworzy wewnętrzne zespoły zadaniowe, które kierują sposobem reakcji na pandemię i zapewniają otrzymanie informacji zwrotnych oraz szybkie i skuteczne udostępnianie dyrektyw i aktualizacji.

Zarządzaj oczekiwaniami pracowników zachowując możliwie najbardziej przejrzystą informację o tym, jaka jest aktualna sytuacja firmy. Każdy pracownik firmy będzie miał pytania o swoją przyszłość dlatego też komunikowanie się odpowiednio wcześnie i często wraz z byciem realistycznym bez niepotrzebnego straszenia ludzi pomoże utrzymać stabilność na tak długo, jak to możliwe.

Prawdopodobnie Twoi pracownicy pracują już zdalnie, ale jeśli nie, pracuj nad tym możliwie szybko, aby zmniejszyć narażenie swoich pracowników na klientów i siebie nawzajem.

Rozmawiaj bezpośrednio i otwarcie z Twoimi partnerami handlowymi na temat czasowego zamknięcia firmy, ograniczonej zdolności operacyjnej i opóźnień, których powinni się spodziewać.

Prognozy finansowe: Planowanie scenariuszy w sytuacji kryzysowej

Aby rozpocząć planowanie utraconej sprzedaży, eksperci finansowi zalecają, by przyjrzeć się początkowi pandemii w Chinach i porównać go z aktualną sytuacją w Polsce – gdyby zestawić 23 stycznia, kiedy Wuhan został zamknięty, z 11 marca kiedy większość zdecydowanych środków, takie jak zamykanie szkół i sklepów weszła w życie w Polsce, to zakładając, że sprawy potoczą się podobnie jak w Chinach, stan epidemii jaki obserwujemy obecnie w Polsce, trwałby też w sumie osiem tygodni. Moment, w którym Chiny znalazły się 17 marca – gdy w Wuhan odnotowano tylko jeden nowy przypadek zakażenia, przypadałby w Polsce gdzieś w okolicy 4 maja. Byłoby to coś w rodzaju wczesnej fazy złagodzenia kryzysu. Bowiem nawet obecnie wydaje się, że w Chinach na razie pokonano jedynie najgorszy etap, a o całkowitym powrocie do normalności mówić jeszcze nie można.

Za pomocą modelowania finansowego można obliczyć scenariusz bazowy, scenariusz optymistyczny i scenariusz pesymistyczny. Następnie można ocenić, ile pieniędzy wpłynęłoby w ramach każdego scenariusza, w porównaniu do kwoty wydanej na utrzymanie działalności przez okres od trzech do sześciu miesięcy.

Niezależnie od przyjętego scenariusza właściciele firm muszą przygotować się na możliwie najgorszy scenariusz, ponieważ ostatecznie trzeba będzie sfinansować swój biznes zachowując możliwie największą ostrożność.

Priorytet przepływów pieniężnych nad przychodami

W oparciu o analizę przygotowanych scenariuszy firmy mogą zaplanować sposób działania i reakcji w każdych okolicznościach.

Jeśli przychody nie wpływają, firmy nie mają dostępu do gotówki. Oznacza to, że muszą natychmiastowo i ściśle kontrolować wypływające pieniądze. Firmy muszą oszacować rezerwy gotówkowe i ustalić, które wydatki są niezbędne, a które można zmniejszyć.

Marketing, wynajem i personel to trzy obszary, które większość firm prawdopodobnie będzie musiała ograniczyć, ponieważ zazwyczaj są to największe wydatki.

Jak wygląda redukcja wydatków? Po pierwsze, zacznij od prostych rzeczy: anuluj wszystkie zaplanowane wydarzenia i podróże, nowe inicjatywy wymagające nakładów na badania i rozwój, a także wszelkie inne nieistotne nakłady inwestycyjne, takie jak remonty lub nowe zatrudnienie. Marketing można również ograniczyć, jeśli gotówka jest napięta, zaczynając od drogich kanałów, takich jak telewizja czy druk.

Wiele firm będzie musiało zmniejszyć liczbę pracowników. Praca jest zazwyczaj największym kosztem dla firm. Istnieją jednak kroki, które firmy mogą podjąć, aby odłożyć zwolnienia – na przykład dobrowolne czasowe obniżenie wynagrodzenia. Można też zapytać pracowników, czy chcą wziąć bezpłatny urlop lub skorzystać z opieki nad dzieckiem poniżej 8 roku życia, w efekcie czego zasadnicza część ich wynagrodzenia zostanie sfinansowana w ramach rozwiązań „tarczy antykryzysowej” uchwalonej przez rząd (na tym etapie kluczowe znaczenie ma włączenie sprawdzonej kancelarii prawnej, która na bieżąco będzie proponować działania i rozwiązania zgodne z obowiązującym prawem)

W przypadku niemal każdej firmy wszystkie wydatki można negocjować!

W sytuacji kryzysu wywołanego pandemią koronowirusa i nagłym zatrzymaniem gospodarki światowej wszyscy będą mieli dług z tych trzech do sześciu miesięcy.

Inne rachunki będą musiały poczekać. Firmy będą musiały odwołać się do wszystkich osób/partnerów biznesowych, z którymi współpracują i mówić, że nie mogą teraz zapłacić swoich zobowiązań, ale będą mogły zapłacić tak szybko jak tylko poprawi się ich płynność. Jeśli ich partnerzy biznesowi/handlowi wyrażą na to zgodę, firma utrzyma się na rynku i w możliwie najszybszym terminie zapłaci istniejące zobowiązanie/zobowiązania.

W sytuacji globalnego kryzysu w jakim znajdują się wszystkie firmy – wszyscy stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z tymczasowym brakiem płynności finansowej.

Pożyczki/pomoc rządowa i samorządowa

Cały czas trwają prace nad pakietami pomocy rządowej i samorządowej w celu wsparcia firm borykających się z kwarantanną, choć skala pomocy może nie być wystarczająco szybka, a przede wszystkim adekwatna do skali problemów finansowych z jakimi muszą się mierzyć obecnie firmy i ich właściciele.

Opracowywane są jednak większe propozycje pomocy finansowej ze strony rządu i samorządów, więc właściciele firm muszą nadążać za tymi programami, ponieważ są one podpisywane i rozpowszechniane publicznie.

Negocjuj z partnerami biznesowymi/handlowymi

Warunki są zawsze do negocjacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych!

Firmy i ich właściciele powinni dokładnie przejrzeć się wszystkim swoim umowom z dostawcami i innymi partnerami zewnętrznymi, aby zrozumieć, jaką elastyczność mogą mieć w odniesieniu do umów sprzedaży lub terminów płatności. Nawet niewielka redukcja kosztów zakupu lub wydłużenie terminów płatności może mieć duże znaczenie dla firmy w sytuacji kryzysowej.

Kluczowym czynnikiem sukcesu w prowadzeniu tego typu inicjatyw i negocjacji jest włączenie w taki proces sprawdzonej w działaniach kryzysowych kancelarii prawnej, która przygotuje wszelkie formalne wystąpienia do partnerów handlowych, a także opracuje kompleksowe aneksy poprawiające dotychczasowe warunki współpracy między stronami. Wynegocjowane warunki trzeba szybko formalizować w odniesieniu do istniejących umów!

Chcąc chronić swój biznes przed skutkami pandemii koronowirusa nie zwlekaj z podejmowaniem trudnych decyzji. W czasach kryzysu z jakim mamy obecnie do czynienia kluczowe znaczenie ma szybkie i zdecydowane działanie.

Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia doświadczonych w tego typu sytuacjach specjalistów – skontaktuj się z zespołem PEREGRINE oraz z zespołem Kancelarii RESIST!

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

    Skontaktuj się