Centra handlowe wznawiają swoją działalność od 4 maja! Czy Najemcy są na to gotowi? - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Centra handlowe wznawiają swoją działalność od 4 maja! Czy Najemcy są na to gotowi? - Peregrine
29.04.2020 / Autor: Michał Mirecki

Centra handlowe wznawiają swoją działalność od 4 maja! Czy Najemcy są na to gotowi?

Nie ma co ukrywać, że data ponownego otwarcia galerii jest zaskoczeniem dla samych Najemców.

To bowiem jeden z pierwszych poważnych testów dla biznesu w zakresie rzeczywistego wpływu koronawirusa na zachowanie konsumentów:

 • jakich obrotów mogą spodziewać się Najemcy po otwarciu sklepów?
 • czy klienci zgodnie ze składanymi w badaniach ankietowych deklaracjami ruszą ponownie na zakupy, a obroty szybko wrócą do poziomów sprzed pandemii, czy tez – zgodnie z prognozami wielu ekspertów – pierwsze miesiące odmrażania gospodarki wykażą istotne spadki w sprzedaży detalicznej?

To również pierwszy poważny test odporności finansowej Najemców na możliwe do wystąpienia zmiany na rynku.

Czy Najemcy są gotowi na możliwe scenariusze w zakresie wysokości uzyskiwanych obrotów, skali wprowadzenia przecen, czy też koniecznych do przeprowadzenia negocjacji czynszowych z Wynajmującymi?

 • jaki jest w takim przypadku maksymalny, akceptowalny poziom spadku obrotów, przy którym Najemcy są w stanie utrzymać płynność finansową?
 • jakie działania powinni/muszą podjąć Najemcy gdy spadki obrotów zaczną zagrażać ich płynności?
 • jak mocno Wynajmujący muszą zredukować opłaty z tytułu najmu, aby prowadzenie sklepów w ich centrach handlowych miało dalej jakikolwiek sens dla Najemców?
 • kiedy podejmować decyzje o zamykaniu nierentownych sklepów? Jaki poziom obrotów jest znakiem dla podjęcia takiej decyzji?
 • jak skutecznie rozwiązać umowę najmu na czas określony z Wynajmującym?
 • czy wprowadzone przez Najemców w ramach Tarczy Antykryzysowej zmiany w wynagrodzeniach pracowników będą wystarczające do ich pokrycia z uzyskiwanych obrotów? Jaki powinien być maksymalny poziom kosztów wynagrodzeń w przypadku gdy spadek obrotów będzie poważniejszy od pierwotnie zakładanego?
 • jak wreszcie będzie kształtowała się płynność finansowa i rentowność Najemców przy spadku marż brutto wywołanym wojną „przecenową” zapasu towarów kolekcji wiosennej?

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację ekonomiczną eksperci Peregrine, przy wsparciu specjalnego zespołu prawników z Kancelarii RESIST opracowali autorski kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy Najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w okresie tzw. odmrażania gospodarki.

Zespół Peregrine zapewni pełną analizę finansową poszczególnych punktów sprzedaży (sklepów) Najemców w odniesieniu do:

 • wpływu spodziewanego spadku obrotów po otwarciu centrów handlowych na płynność finansową i rentowność danego punktu sprzedaży
 • wpływu spodziewanych spadków marż brutto na płynność finansową w związku ze spodziewaną koniecznością wprowadzania bardzo głębokich przecen dla posiadanego zapasu towaru
 • wpływu koniecznych do wprowadzenia zmian w umowach najmu na okres kolejnych miesięcy po otwarciu centrów handlowych w odniesieniu do istniejących umów najmu i warunków w nich zawartych
 • możliwych do uzyskania efektów poprawy płynności finansowej najemcy i każdego punktu sprzedaży w odniesieniu do zmian w kosztach wynagrodzeń, pozostałych kosztów funkcjonowania sklepów, kosztów sprzedaży i zarządu – w odniesieniu do spodziewanego spadku obrotów po otwarciu centrów handlowych
 • analizy scenariuszy dla płynności finansowej każdego punktu sprzedaży oraz samego najemcy z uwzględnieniem możliwych do wdrożenia zmian w kosztach działania, uzyskanych redukcji kosztów najmu lokalu spodziewanych spadków obrotów i marż brutto i rekomendacja działań umożliwiających zachowanie i utrzymanie płynności finansowej na czas odmrażania gospodarki.

Jednocześnie Prawnicy z Praktyki Restrukturyzacyjnej oraz Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego zapewnią wsparcie we wszystkich aspektach działalności najemcy, na które wpływ może mieć aktualna sytuacja epidemiczna. W szczególności specjaliści z Kancelarii RESIST zapewnią nieustanną pomoc prawną w ramach:

 • renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych
 • współpracy z organami skarbowymi i ZUS
 • opracowania możliwych scenariuszy oraz ich następstw

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

  Skontaktuj się