Peregrine - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Peregrine - eksperci optymalizacji procesów zarządzania, operacyjnych i sprzedażowych

PEREGRINE

specjalizuje się w realizowaniu trudnych zadań i przywracaniu wartości firmom w sytuacjach biznesowych wymagających znacznych i szybkich zmian, zapewniając fachową wiedzę w warunkach niepewności, złożoności i niestabilności.

Misją PEREGRINE jest stabilizacja i restrukturyzacja firm.

Firm, które borykają się z trudnościami finansowymi i/lub operacyjnymi – w tym z niewypłacalnością, upadłością i likwidacją.

PEREGRINE pomaga właścicielom i ich zespołom zarządzającym nawigować podczas kryzysów, restrukturyzacji i transakcji finansowych zapewniając, że pożyczkodawcy, wierzyciele i akcjonariusze spółki zmaksymalizują wartość swojego wkładu.

PEREGRINE specjalizuje się w trudnych sytuacjach wymagających znacznych i szybkich zmian w strukturze kapitału, działalności lub strategii firmy.

Zespół PEREGRINE zapewnia przejrzystość, planowanie strategiczne i decydujące wykonanie w celu osiągnięcia najlepszych prawdopodobieństw sukcesu dla swoich klientów, a także pozostałych stron firmy. Niezależnie od tego, czy kryzys jest spowodowany gwałtownym spadkiem zysków lub przepływów pieniężnych, odejściami kluczowego kierownictwa, utratą zaufania do kierownictwa, szybką utratą udziałów w rynku, niedoborami płynności, niespłacaniem długów, wykrywaniem nieprawidłowości księgowych lub oszustwami, okoliczności te wymagają większego poczucia pilności, jakości, analizy opartej na faktach i szybkiego podejmowania decyzji.

PEREGRINE specjalizuje się w dostarczaniu jasnych i wyraźnych rozwiązań do tworzenia wartości dla firm borykających się z takimi problemami.

PEREGRINE wnosi szeroką gamę doświadczeń z podobnych sytuacji, które pomagają kierownictwu

operacyjnemu przezwyciężyć tendencję do przeciwstawiania się lub kompromisu w dokonywaniu bolesnych, ale niezbędnych zmian

Zmiany te są wymagane w celu zachowania gotówki, uratowania biznesu i przywrócenia zaufania ważnych interesariuszy, w tym banków, obligatariuszy, akcjonariuszy, pracowników i klientów.
Przechodząc przez wiele sytuacji kryzysowych, zespół PEREGRINE rozumie dynamikę tych sytuacji i potrzeby zaangażowanych stron. Na przykład, pracując dla kierownictwa, pomagamy im opracować realistyczne spojrzenie na posiadane przez nich opcje działania i pomagamy im unikać nieodpowiednich reakcji, które marnują czas, a tym samym zużywają pieniądze. Pomagamy wierzycielom zrozumieć, kiedy kontynuacja wsparcia finansowego przyniesie korzyści w ich ostatecznym odzyskaniu oraz w jaki sposób mogą wykorzystać ich gotowość do zapewnienia elastyczności finansowej w pozycji, która poprawi ich odzyskanie.

Zadzwoń lub napisz

i umów się na bezpłatną konsultację, podczas której jeszcze lepiej zrozumiesz jak działamy i jak możemy Ci pomóc.

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

    Skontaktuj się