Dla kogo pracujemy

Firmy właścicielskie

 • Pomoc w pozyskiwaniu inwestora
 • Dokapitalizowanie
 • Wzrost zyskowności firmy

Inwestorzy prywatni

 • Pomoc przy ewentualnej inwestycji we franczyzę lub inny rodzaj biznesu (np. sklep internetowy)
 • Plany finansowe inwestycji

Fundusze private equity oraz inwestorzy

 • Due-dilligence inwestycji
 • Plany finansowe inwestycji
 • Restrukturyzacja/optymalizacja inwestycji

Firmy produkcyjne i usługowe

O rozbudowanych strukturach organizacyjnych, rozproszonych liniach produkcyjnych, szerokiej ofercie usług/produktów

 • Wyznaczenie źródeł generowanej wartości
 • Weryfikacja stosowanej polityki cenowej
 • Wzrost zyskowności firmy