CASE 6

Klient

Jedna z większych w Polsce sieć sprzedaży detalicznej.

Sytuacja

Jednym z głównych problemów naszego Klienta był nieefektywny model wykorzystania mocy przerobowych magazynu. Pracownicy zabezpieczali i metkowali towar, który był wysyłany do sklepów w oparciu o zasadę FIFO, czyli przyjmowali do zabezpieczenia i ometkowania dostawy w takiej kolejności, w jakiej spływały one do firmy. Podstawową jednostką takiego planu pracy była liczba sztuk. Tymczasem dysproporcje w rotacji sprzedaży między wybranymi grupami produktów (asortymentów) sięgają 100%, 200%, a nawet 500%.

Przyjmowanie dostaw metodą FIFO oznaczało tak naprawdę rezygnację z kryterium rotacji sprzedaży asortymentu - bardziej atrakcyjne asortymenty ustępowały miejsca mniej atrakcyjnym, gdyż tamte zostały dostarczone wcześniej. Było to zrozumiałe z punktu widzenia kontaktów z klientem, ale powodowało nieefektywne wykorzystanie zdolności przerobowych w magazynie i skutkowało obniżeniem średniej rotacji na sprzedaży realizowanej w danym okresie.

Rozwiązanie

Wprowadzona przez nas metoda optymalizacji pracy magazynu przyniosła znaczący wzrost średniej rotacji sprzedaży już w ciągu pierwszych 3 miesięcy wprowadzania nowej kolekcji do sklepów. Raz na tydzień tworzony był ranking asortymentów dostarczonych przed dostawców do magazynu, już z uwzględnieniem rotacji sprzedaży danej grupy asortymentowej. Im wyższa rotacja sprzedaży, tym jej miejsce w rankingu było wyższe, co przekładało się na możliwie najszybsze ometkowanie i zabezpieczenie oraz wysyłkę do sklepów.

Efekt w liczbach

Dzięki wprowadzonym zmianom firma osiągnęła 1 MLN PLN wzrostu zysku w skali roku.