CASE 5

Klient

Jedna z większych w Polsce sieć sprzedaży detalicznej.

Sytuacja

W handlu detalicznym szczegółowe i dokładne dane to podstawa. Firma, która się do nas zgłosiła, miała szereg zaległości w obszarze ich zbierania, przetwarzania i analizy. Grafiki pracowników i sprzedawców ustalane były i monitorowane indywidualnie przez kierowników poszczególnych lokali. Niektóre informacje płynące z ogólnopolskiej sieci sprzedaży były przez to fragmentaryczne i niespójne. Nie wszystkie sklepy posiadały też liczniki wejść, co uniemożliwiało ustalenie nawet najprostszych faktów – np. dni tygodnia oraz godzin o największym natężeniu wejść klientów do danego sklepu.

Rozwiązanie

We współpracy z nami każdy sklep został wyposażony w liczniki wejść do sklepów. Zbierane w ten sposób dane posłużyły wyznaczeniu tzw. "złotych godzin", tj. dni tygodnia oraz godzin w ciągu każdego dnia o największym natężeniu wejść klientów do sklepów. Według nich były od teraz ustalane grafiki pracy pracowników i sprzedawców. W ten prosty sposób firma uzyskała wzrost konwersji sprzedaży (wzrost transakcji sprzedaży w stosunku do liczby wejść do sklepów) o 10%.

Efekt w liczbach

Dzięki wprowadzonym zmianom firma osiągnęła 3 MLN PLN wzrostu zysku w skali roku.