CASE 4

Klient

Fundusz Private Equity.

Sytuacja

Fundusz planował zakupić od syndyka masy upadłościowej zakład produkcyjny wraz z istniejącym parkiem maszynowym. Wycena zakładu - wartość nabycia od syndyka zakładu wynosiła 10 mln zł. Klient potrzebował zweryfikować stan techniczny zakładu, wraz z uwarunkowaniami biznesowymi w odniesieniu do oferowanej ceny jego zakupu. W kontekście przyszłej działalności zakładu w przypadku jego wykupu od syndyka, Fundusz potrzebował uzyskać informacje na temat przyczyn decyzji o jego upadłości. Poproszono nas o przeprowadzenie Technicznego i Biznesowego Due Dilligence.

Rozwiązanie

Zweryfikowaliśmy stan techniczny zakładu, w tym wszystkie linie produkcyjne. Oceniliśmy również ich możliwości produkcyjne. Ustaliliśmy realne przyczyny złożenia wniosku o upadłość przez dotychczasowych właścicieli, co stanowiło podstawę do analizy co do możliwości prowadzenia zakładu w przyszłości. W związku z przyczynami, jakie wpłynęły na złożenie wniosku o upadłość przez dotychczasowych właścicieli, a które szczegółowo zaprezentowano w raporcie, Fundusz nie dokonał zakupu zakładu od syndyka.

Efekt w liczbach

Fundusz uniknął straty na tej inwestycji w kwocie min. 10 MLN PLN