CASE 3

Klient

Jedna z największych w Polsce firm świadczących usługi projektowo-inżynieryjne.

Sytuacja

Głównym problemem tego klienta okazał się brak odpowiedniego systemu rozliczeniowego dla realizowanych i zakończonych zleceń. Na etapie składania oferty firma tworzyła budżety kosztów realizacji danego zlecenia, ale już w trakcie jego realizacji nie miała odpowiednich narzędzi i metod umożliwiających bieżące sprawdzanie stanu wykorzystania przeznaczonych na to zlecenie kosztów.

Realizowane kontrakty trwały co najmniej 9-12 miesięcy. W tym czasie oznaczało to brak wiedzy na temat rzeczywistego wyniku realizacji danego zlecenia. Brak systemu rozliczeniowego prowadził do generowania strat na wybranych kontraktach (przekroczenie budżetu w trakcie realizacji), jak również niepełnego wykorzystania zasobów wytwórczych.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy Klientowi wdrożenie rekomendowanego przez nas systemu rozliczeniowego dla realizowanych zleceń oraz systemu raportowania stanu wykorzystania zasobów oraz wolnych mocy wytwórczych.

Efekt w liczbach

Dzięki wprowadzonym zmianom firma osiągnęła 2,5 MLN PLN wzrostu zysku w skali roku.